Forsstradgardar

Jag hjälper dig med beskärning av träd och buskar, design och planering av din trädgård, val av växter samt skötsel. För flera av tjänsterna kan du använda RUT-avdraget och betalar då endast halva priset på arbetskostnaden. 

Vi erbjuder både fasta och rörliga priser. Just nu fria hembesök inom ett område om 30 km från Alvesta. 
Kontakta oss för prisförfrågan och besök.


 

BESKÄRNING

Beskärning av buskar, mindre träd och fruktträd. Även bedömning och borttagning av skadade träd (mindre) och buskar.
För rätt beskärning krävs kunskap om hur man beskär och vid vilken tidpunkt beskärning ska utföras för bästa resultat. Detta skiljer sig mellan olika arter. Jag har rätt utrustning.

PLANTERING OCH RESTAURERING

Plantering av buskar, träd, lökar och perenner. Detta görs i samband med en planering av trädgård och hjälp med val av växter som ska planteras.
Vid plantering krävs rätt jord, näring och skötsel för att planteringen ska lyckas. Rätt tidpunkt för plantering och kvalitet på plantor är viktigt.

Restaurering av befintlig trädgård och planteringar. Arbetet kan innebära jordförbättring, gödning, borttagning av skadade träd och buskar samt kompletterande plantering. I samband med en restaurering görs en inventering av trädgården.


 

VÄXTVAL

Hjälp med val av träd, buskar, perenner och lökar. 
För att välja rätt växter för sin trädgård krävs kunskap om trädgårdens förutsättningar, vilka växter som trivs och hur växterna förändras över tid.

DESIGN

Hjälp med utformning av trädgården, dess planteringar och växter. Skissförslag kan göras i samband med detta.
Vid utformningen av en trädgård krävs förutom kunskap kring växtval även kunskap kring färg och form samt hur dessa samspelar med varandra. Det kan handla om husets färg och form, befintlig växtlighet, trädgårdens golv samt omgivande byggnader och landskap.

 

SKÖTSEL

Ogräsrensning, gödning, gräsklippning samt skötsel av nyplanterade träd, buskar och perenner. Först görs en inventering av trädgården som ska skötas samt en skötselplan.
För att en trädgård ska kunna skötas på ett bra och effektivt sätt kan ibland en omplanering och restaurering av trädgården behövas. Det kan handla om att ta bort besvärligt ogräs, byta ut skadade växter, beskärning, nyplantering och flytt av felplacerade växter.