Stängt för säsongen!

Vilken härlig sommar vi haft trots pandemin. In i det sista viste vi inte hur det skulle bli i år och även om det varit speciellt har vi haft härliga möten här på Hjärtenholm. 
I år hade vi planer på att ha en längre säsong än tidigare år men vi märker nu att besöksantalet minskat drastiskt pga utebliven turism i spåren av corona. 
Hoppas ni alla får en fortsatt trevlig sensommar!

 

Hjärtenholm är en plats för nya möten och berättelser. En plats att upptäcka med hjälp av jordbrukshistoria, mat, och konst. 

Café

_________________________

Hjärtenholms meny är i ständig förändring med färska grönsaker från vår trädgård eller från lokala odlare. 
---
Hjärtenholm's menu is constantly changing with fresh vegetables from our garden or from local growers. 


 

Museum

_________________________

Orolig är jorden - så heter årets utställning på Hjärtenholms lantbruksmuseum som är en del i ett treårigt projekt som syftar till att undersöka platsens resurser och historia.  

Standardutställningen som visar Småländsk jordbrukshistoria är också öppen. 
---

The Hjärtenholm Museum has a three-year project aimed at investigating the site's resources and history. The exhibition also shows the agricultural history of Småland.

Vuxen / adult: 40 kr
Under 18 år/years: Gratis


Läs mer

Read more

Trädgård

_________________________

Flera trädgårdar är under skapande på Hjärtenholm. Besök oss och se odlingarna växa fram. I trädgårdmiljön kan du också avnjuta en lunch eller fika från vårt café.
--- 

Several gardens are under construction at Hjärtenholm. Visit us and see the crops grow. In the garden environment you can also enjoy a lunch or coffee from our café.  

Hitta till oss / Find us

Hjärtenholm ligger strax utanför Alvesta, där riksväg 25 och länsväg 126 korsas.
Om du kommer från Kalmar/Växjö eller Halmstad/Ljungby tag av vid Alvesta centrum och kör sedan mot Moheda. Parkeringsplatser finns utanför området för både stora och små bilar.

Vi välkomnar husbilar och husvagnar att stanna över natten, gratis parkering. 
---

Hjärtenholm is located just outside Alvesta, where national highway 25 and county highway 126 are crossed. If you come from Kalmar / Växjö or Halmstad / Ljungby, get off at Alvesta center and then drive towards Moheda. Parking spaces are outside the area for both large and small cars.

We welcome campers and caravans to stay overnight, free parking

Kontakta oss /CONTACT

Policy:

 • Pga spridnigen av covid-19 måste alla gäster följa myndigheternas rekomendationer om att hålla nödvändigt avstånd och tvätta händerna före besöket. Du uppmanas också att följa de regler Hjärtenholm vidtar pga smittan.  

  Om du har symptom som kan tyda på att du är smittad uppmanas du att inte besöka oss förrän du är symptomfri - tack! 
 • Hundar är välkomna, både inne och ute.
 • Det finns en lös gårdshund och lösa höns på platsen. 
 • Rökförbud, enligt svensk lag, på hela området, inklusive parkering
 • Respektera avgränsningar, djur, konstverk och odlingar. 
 • Gratis parkering och tillträde till utomhusmiljöer. 
 • Entréavgift till museum. 
 • Övernattning med husvagn/husbil välkomnas
 • Cafémiljön med bord är reserverat för betalande gäster, picnick kan förtäras på övriga platser. 

Policy: 

 • Due to the spread of covid-19, all guests must follow the authorities' recommendations to keep the necessary distance and wash their hands before the visit. You are also asked to follow the rules Hjärtenholm make because of the infection.

  If you have symptoms that may indicate that you are infected, you are urged not to visit us until you are symptom free - thank you!
 • Dogs are welcome both inside and outside.
 • There is a loose farm dog and chickens on site.
 • No smoking, according to Swedish law, in the entire area, including parking
 • Respect boundaries, animals, art and cultivation.
 • Free parking and access to outdoor environments.
 • Entrance fee to the museum.
 • Overnight stay with caravan / camper is welcome. 
 • The café environment with tables is reserved for paying guests, picnics can be consumed in other places.